OUTSOURCING I USŁUGI IT

Specjalizujemy się w świadczeniu pełno zakresowych usług outsourcingowych (Complete IT Outsourcing), czyli przejmowaniu odpowiedzialności za całe obszary IT w firmie. Takie rozwiązanie umożliwia naszym Klientom koncentrację na rozwoju ich podstawowej działalności i optymalizację kosztów IT. Jako firma bierzemy pełną odpowiedzialność za zachowanie ciągłości działania Klienta w obszarze IT.

Oferujemy także naszym Klientom outsourcing selektywny (usługi it), który polega na przejęciu odpowiedzialności za jeden lub kilka wybranych obszarów IT Klienta. Współpracujemy z istniejącymi wewnętrznymi działami IT w oparciu o ustalony zakres działań i wspieramy je w procesie budowania dobrze funkcjonującej infrastruktury IT.

Outsourcing i usługi IT, zakres działań:

  • zarządzanie infrastrukturą sieciową, urządzeniami sieciowymi i serwerami,
  • opiekę nad stacjami roboczymi i peryferiami,
  • serwis oprogramowania – nadzór nad aplikacjami, instalacje, konfiguracje, aktualizacje,
  • helpdesk – wsparcie telefoniczne i zdalne dla pracowników firmy,
  • wykonywanie modernizacji sprzętu w oparciu o realne potrzeby klienta,
  • nadzór nad bezpieczeństwem danych,
  • szkolenia pracowników
  • audyty it

4 ETAPY REALIZACJI

analiza_stanu_it_ikona1

Analiza początkowa

zbieranie potrzebnych informacji, określenie wymagań
wybor_technologii_ikona2

Wybór odpowiednich rozwiązań

dobór odpowiedniej technologii zgodnej z potrzebami firmy
wdroznie_outsourcin_ikona3

Wdrożenie gotowego projektu

testowanie, weryfikowanie, uruchamianie, szkolenie
maintance_systemow_ikona-014

Monitoring uruchomionych usług

maintance sprzętu, systemu, backupu danych.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

Najwyższa jakość

niezawodnosc_ikona
stale monitorowanie, weryfikowanie działa infrastruktury IT na podstawie szczegółowych raportów (udostępnianych Klientom) odnoszących się do wskaźników SLA i KP.

Stabilność i bezpieczeństwo

stabilnosc_bezpieczensto_ikona
wsparcie użytkownikom udzielane jest profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

Rozwój firmy

rozowj_firmy-ikona-01
pracownik zamiast próby samodzielnego rozwiązywania powstałego problemu, może skoncentrować się na swoich obowiązkach

Stałe koszty

stałe_koszty_ikona
Przewidywalne i zoptymalizowane koszty, obejmujące cały zakres usług, gwarantowane długoterminowym kontraktem.

+48 882 201 388

Darmowa wycena